Remontti-ilmoituksen käsittely:

  1. Selvitä kunnossapito- tai muutostyön luvanvaraisuus
  2. Teetä tarvittavat suunnitelmat
  3. Täytä remontti-ilmoitus
  4. Lähetä ilmoitus ja suunnitelmat taloyhtiölle
  5. Taloyhtiö selvittää töiden vaikutukset ja toteutuskelpoisuuden, tarvittaessa taloyhtiö käyttää asiantuntijaa (kustannuksen maksaa osakas)
  6. Taloyhtiön hallitus käsittelee ilmoituksen ja nimeää mahdollisesti työlle valvojan (kustannuksen maksaa osakas)
  7. Taloyhtiö ilmoittaa käsittelystä osakkaalle
  8. Osakkaan tulee huolehtia mahdollisen rakennusluvan hakemista, tätä varten osakkaalle annetaan valtakirja
  9. Työn toteutusvaihe voi alkaa, kun kaikki luvat ovat olemassa;
  10. Kun työ valmistuu on taloyhtiölle on toimitettava loppudokumentit työn valmistumisesta (valvojan muistiot, loppukuvat, viranomaistarkastusasiakirjat)

Ilmoitusvelvollisuus koskee lähes kaikkia muita osakkeenomistajan suorittamia töitä paitsi maalaus- ja tapetointitöitä.

Osakkeenomistajan ilmoituksen tulee sisältää selostuksen suunnitellusta työstä. Ilmoituksen tulee olla sisältää sellaiset tiedot, että isännöitsijä tai hallitus pystyy ilmoituksen ja sen liitteiden perusteella arvioimaan toteuttavan työn vaikutuksia yhtiön tai toisen osakkaan kunnossapitovastuulla oleviin rakennuksen, kiinteistön tai huoneiston osiin, huoneiston käyttämiseen tai kiinteistön ulkonäköön.

Ilmoitukseen liitetään tarvittavat suunnitelmat, työtapaselostukset ja piirustukset.

(*) Vaadittu tieto

Taloyhtiö(*)
Vaadittu tieto

Remontoitava huoneisto(*)
Vaadittu tieto

Osakkaan nimi(*)
Vaadittu tieto

Osoite(*)
Vaadittu tieto

Ilmoituksen tekijä (jos ei osakkeen omistaja)
Invalid Input

Mikäli lähettäjä ei ole osakas, tulee lähettäjällä olla valtakirja osakkaalta

Puhelinnumero(*)
Vaadittu tieto

Sähköposti
Syötä sähköpostiosoite oikeassa muodossa

Vastaava työnjohtaja

Nimi
Vaadittu tieto

Puhelinnumero
Vaadittu tieto

Pääsuunnittelija

Nimi
Invalid Input

Puhelinnumero
Invalid Input

LVI-suunnittelija

Nimi
Invalid Input

Puhelinnumero
Invalid Input

Sähkösuunnittelija

Nimi
Invalid Input

Puhelinnumero
Invalid Input

Rakennesuunnittelija

Nimi
Invalid Input

Puhelinnumero
Invalid Input

Arvioitu aloituspvm (pp.kk.vvvv)
Invalid Input

Arvioitu lopetuspvm (pp.kk.vvvv)
Invalid Input

Selostus suunnitellusta työstä(*)
Vaadittu tieto

Lisätietoja
Invalid Input