Suomen laki velvoittaa laatimaan pelastussuunnitelman kolme ja sitä useampia huoneistoja käsittäviin taloyhtiöihin. Pelastussuunnitelmien laadintaa käsittelee uusi pelastuslaki (379/2011) ja valtioneuvoston asetus pelastustoimesta (407/2011). Pelastussuunnitelman laatimisesta vastaa kiinteistön tai kohteen haltija.

Pelastuslaki velvoittaa kiinteistön haltijalta ja omistajalta myös erilaisia toimenpiteitä turvallisuuden ylläpitämiseksi. Pelastuslaissa velvoitetaan rakennuksen omistajaa ja haltijaa huolehtimaan siitä, että kohteessa pyritään ehkäisemään vaaratilanteita ja varaudutaan sellaisiin pelastustoimenpiteisiin, joihin omatoimisesti kohteessa kyetään. Lisäksi rakennus ja sen ympäristö tulee pitää sellaisessa kunnossa, että tulipalon syttyminen sekä sen leviämisen vaara on pieni sekä pelastustoiminta onnettomuustilanteessa on mahdollista. Pelastussuunnittelu, pelastussuunnitelman perehdytys, turvallisuustietoisuuden lisääminen sekä kiinteistön omatoimiset paloturvallisuuskartoitukset ovat askelia kohti turvallisempaa asuinympäristöä.

Pelastussuunnitelmassa on oltava selostus:

  • vaarojen ja riskien arvioinnin johtopäätelmistä
  • rakennuksen ja toiminnassa käytettävien tilojen turvallisuusjärjestelyistä
  • asukkaille ja muille henkilöille annettavista ohjeista onnettomuuksien ehkäisemiseksi sekä onnettomuus- ja vaaratilanteissa toimimiseksi
  • mahdollisista muista kohteen omatoimiseen varautumiseen liittyvistä toimenpiteistä.

Oman taloyhtiösi pelastussuunnitelmaan pääset tutustumaan osoitteessa www.pelastussuunnitelma.fi

Pyydä käyttäjätunnus ja salasana isännöijältä alla olevalla lomakkeella

(*) Vaadittu tieto
Nimi(*)
Vaadittu tieto

Olen

Invalid Input

Talyhtiö tai taloyhtiön osoite(*)
Vaadittu tieto

Puhelinnumero(*)
Vaadittu tieto